Nieuwe Start! Laagopgeleiden 0-A2

We vinden het belangrijk dat alle NT2-leerders, ongeacht hun schoolervaring, zo goed mogelijk tot leren kunnen komen in het inburgeringsonderwijs. Daarom is bij de ontwikkeling van deze titels speciaal de lageropgeleide doelgroep voor ogen gehouden. Zo bevatten de boeken onder andere veel visuele ondersteuning, en wordt de leerstof in kleine stappen aangeboden. Daardoor sluiten de boeken goed aan bij de leerbehoeftes van deze doelgroep.

Zoeken