7/43 Docentenmateriaal - nu van €35,00 voor €17,00

ISBN nummer: 9789055175253
Referentie: 8031000
Voorraad: 48 stuks

Deze handleiding is bedoeld voor docenten die cursisten begeleiden bij het werken met het materiaal van 7/43.

7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven, en doet dat in 7 thema's. De schrijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema's.

Meer informatie? Zie de uitgebreide productomschrijving.

Auteurs: M. Gielen, R. De Groot, W. Jansen, I. Ubeda, M.-J. van de Wouw
Eindredactie: B. Tholen

17,00 per stuk
  • Productomschrijving

7/43 Docentenmateriaal - nu van €35,00 voor €17,00

17,00

Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en/of verstaan is een aparte methode beschikbaar. Deze methode gaat er van uit dat cursisten pas kunnen leren lezen en schrijven als ze eerste een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 
7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema's. De schrijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema's. 

De thema's die aan bod komen:

  • Boodschappen doen en eten
  • Kleding
  • Lichaam
  • School en les
  • Huis
  • Keuken
  • Reizen

Het materiaal omvat 7 cursistenboeken, ingedeeld in 3 taalvaardigheidsniveau's en een docentenboek.

Voor docenten is er bij de boekjes een docentenhandleiding, die is er ook voor de toetsen.

Verder is er ook 7/43 extra. Dit is een uitbreidingsset op het al bestaande materiaal. Hiermee wordt per thema extra geoefend met de basiswoorden die in 7/43 aan bod zijn gekomen. Ook hier zijn er cursistenboeken en docentenhandleidingen.

Mocht er ruimte/tijd zijn om nog meer basis te geven voordat wordt begonnen aan 7/43, dan zijn er ook de boeken ‘Een zekere woordenschat’ en ‘De kop erop’, deze zijn erop gericht de cursisten te leren functioneren in een onderwijssituatie, en de spreek- en luistervaardigheid uit te breiden.


Bestellen