Help! 3 Zal ik u even helpen? Boek voor de docent

ISBN nummer: 9789055170784
Referentie: 9660781
Voorraad: 129 stuks

Auteur: M.A. Dumon Tak, A.M. Fontein, L.H.M. van Palenstein Helderman-Susan

Inhoud: Inleiding, Deel A; Leesvaardigheid, Vocabulaire, Grammatica, Schrijfvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Deel B; Bespreking en sleutel van alle lessen (Les 1 tot en met 13), Alfabetische woordenlijst per les

Voor meer informatie zie de uitgebreide productomschrijving.

Dit product is ook beschikbaar als e-boek.

39,70 per stuk
  • Boek

Help! 3 Zal ik u even helpen? Boek voor de docent

39,70

Help! 3 Zal ik u even helpen? 

Dit docentenboek hoort bij Zal ik u even helpen?, het derde deel uit de serie Help!, cursus Nederlands voor anderstaligen. 

In dit boek kunt u het volgende vinden:

  • Inleiding
  • Deel A; Leesvaardigheid, Vocabulaire, Grammatica, Schrijfvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid
  • Deel B; Bespreking en sleutels van alle lessen (Les 1 tot en met 13)
  • Alfabetische woordenlijst per les

HELP! Een cursus Nederlands voor anderstaligen 
Help! is een cursus Nederlands voor anderstaligen die in Nederland een opleiding op middelbaar, hoger of universitair niveau willen gaan volgen. Ook voor mensen die een beroep op dat niveau willen gaan uitoefenen is de cursus geschikt. Er is rekening mee gehouden dat de serie veel gebruikt wordt door studenten die aan buitenlandse universiteiten Nederlands leren, c.q. studeren.

Om met de cursus te kunnen werken, hoeft de cursist geen kennis van het Nederlands te hebben, maar een vooropleiding op middelbaar of hoger niveau is noodzakelijk. De boeken bieden teksten en oefeningen die aansluiten bij (alledaagse) situaties in Nederland. Aan de hand van teksten worden de Nederlandse woordenschat en grammatica behandeld en geoefend. Elk deel bevat een grote hoeveelheid teksten, spreek-, luister-, lees-, schrijf- en woordenschatoefeningen. De woordenschat die in de cursus wordt opgebouwd, sluit aan bij het Basiswoordenboek Nederlands.


Bestellen