Hogerop! de puntjes op de i.

ISBN nummer: 9789055172580
Referentie: 2007001
Voorraad: 806 stuks

Auteur:W. Geurtsen, G. Giezenaar, A. van Deijk

Inhoud: Voorwoord, Inleiding, Hoofdstuk 1; Nu weet je wel genoeg!, Hoofdstuk 2; Vind je ook niet?, Hoofdstuk 3; Je meent het!, Hoofdstuk 4; Wat denk je wel niet?!, Hoofdstuk 5; Dat gaat me te ver!, Hoofdstuk 6; Huilen van het lachen, Hoofdstuk 7; Kunt u dat nog eens herhalen?, Bijlage I-IV

45,25 per stuk
 • Boek

Hogerop! de puntjes op de i.

45,25

Voor hoogopgeleide anderstaligen die in Nederland willen werken of een studie willen volgen, is het behalen van het Staatsexamen NT2, programma II wenselijk en soms zelfs noodzakelijk om te laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen. Het Staatsexamen is echter een startkwalificatie en betekent niet automatisch dat het Nederlands van de kandidaat perfect is. Velen voelen daarom de behoefte om hun kennis van de Nederlandse taal te perfectioneren. Hogerop! voorziet in deze behoefte.

Bij het ontwikkelen van Hogerop! is ernaar gestreefd het hele spectrum aan vaardigheden aan te bieden. Inspelen op de behoefte van cursisten - het vergroten van het algemene taalvaardigheidsniveau - vormt een belangrijk uitgangspunt van dit boek. Het einddoel van deze methode is cursisten te helpen beter te functioneren op de werkplek en/of de studie succesvoller te kunnen beginnen c.q. vervolgen.

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken, gebaseerd op de volgende taalhandelingen: 

 • informatie geven en vragen
 • meningen uitwisselen en verdedigen
 • spreken over extreme zaken en gebeurtenissen
 • kritiek geven en daarop reageren
 • omgaan met openheid en discretie
 • over emoties spreken en het hanteren van humor

Ook zijn er 4 bijlagen:

 • bijlage I bevat de sleutel voor de opdrachten en de teksten van de dictoglosopdrachten
 • bijlage II bevat de aanvullende uitleg voor de LET OPjes
 • bijlage III bevat de transcripties van de audio- en beeldfragmenten
 • bijlage IV bevat extra oefenmateriaal per hoofdstuk

Bestellen